Agrocart Wiki

Από την εποχή που η ανθρωπότητα άρχισε να εισέρχεται σε ανώτερο πολιτισμό έπαυσε και η καλλιέργεια της γης να αφήνεται στη τύχη της όπως συνέβαινε στους πρωτόγονους λαούς. Η πολύ στενή σχέση του ανθρώπου με τα προϊόντα της γης, του επέβαλε από τους μυθικούς ακόμα χρόνους να προσπαθεί να πετύχει καλύτερες γεωργικές αποδόσεις αναζητώντας καλύτερα είδη καλλιέργειας, καταλληλότητα εδάφους, χρησιμοποιώντας καλύτερους σπόρους και φυσικά με τον καιρό καλύτερα λιπάσματα, παραγωγικότερα ζώα, καταλληλότερους εργάτες, τελειότερα μηχανήματα και μέσα παραγωγής.

Έτσι όταν οι κοινωνίες άρχισαν να προσλαμβάνουν την έννοια της πόλης-κράτους και στη συνέχεια κράτους όπως εξελίχθηκε στη μορφή που παρουσιάζονται σήμερα σε συνάρτηση με το αυξανόμενο εμπόριο που έλαβε διεθνή χαρακτήρα η ανάγκη της κρατικής πλέον παρέμβασης για τη ρύθμιση των κυριοτέρων συναφών ζητημάτων κατέστη περισσότερο αναγκαία. Και αυτό ήταν φυσικό επακόλουθο αφού δεν θα μπορούσαν τα οργανωμένα κράτη να αγνοήσουν την ποιοτική και ποσοτική απόδοση των καλλιεργειών των εδαφών τους όταν μάλιστα έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό τόσο με την διατροφή του πληθυσμού όσο και κατ΄ επέκταση με την γενικότερη οικονομική ανάπτυξή τους.

Sự can thiệp của nhà nước cho phát triển nông thôn này được gọi là "chính sách nông nghiệp", được thực hiện theo luật pháp, phương pháp và hệ thống được áp đặt theo thời gian. Tầm quan trọng của việc này là gần như tất cả các quốc gia trên thế giới đã thành lập một Bộ chuyên trách để thực hiện chính sách này. Ở Hy Lạp, chính sách nông nghiệp được thực hiện bởi Bộ Phát triển Nông thôn, mà còn bởi một người cho vay lớn như  Ngân hàng Nông nghiệp Hy Lạp , cũng như các tổ chức bán chính phủ hoặc hợp tác xã nông nghiệp khác.

Vì vậy, ngày nay các chính sách nông nghiệp của mỗi tiểu bang được chia thành nhiều tiểu lĩnh vực như  an ninh nông thôn , các  tín dụng nông nghiệp , đào tạo nông nghiệp, sự can thiệp của nhà nước trong bối cảnh giá cả, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm, quan hệ agroktimonon lập - người lao động và xuyên quốc gia quan hệ thương mại liên quan. Tất cả các luật pháp điều chỉnh tất cả các vấn đề trên được gọi là  pháp luật nông nghiệp .

Tầm quan trọng của chính sách nông nghiệp đã mang tầm quốc tế trong thời hiện đại không thể bỏ qua bởi các tổ chức quốc tế lớn. Do đó,  Hiệp hội Liên hợp quốc  và sau đó là  Liên hiệp quốc  bao gồm các nỗ lực chung của họ trong việc xây dựng và thực hiện chính sách nông nghiệp quốc tế nhằm tăng sản xuất nông nghiệp thế giới với mục đích là thực phẩm tốt hơn và rẻ hơn cho các dân tộc trên trái đất. Thực hiện mục tiêu này là  thành lập một tổ chức quốc tế đặc biệt vào tháng 10 năm 1945 mang danh hiệu chính thức của   Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Quốc tế (FAO).

0 Συνημμένα
4854 Εμφανίσεις
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)
Σχόλια
Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια. Γίνετε ο πρώτος.